KONTAKTUPPGIFTER

Styrelsen i SHRF 2021

Marie Rindestrand

Ordförande
marierindestrand@hotmail.com
0739-24 04 47

Annika Lagergren

?
annika.lagergren@stenungsund.se
0730-26 39 93

Jennifer Julin

?
sestejuj@perstorp.com
0723-03 70 86

Jeanette Örtendahl

Kassör
jeanettemsn@hotmail.com
0707-77 12 95

Jannika Dahlbom

?
dahlbom7@hotmail.com
0763-27 68 41

Denise Friberg

Suppleant och ungdomsrepresentant
denisesamuelsson@hotmail.com
0760-15 55 29

Mikaela Larsson

?
mikaela.aulin@gmail.com
0735315681

Valberedning 2021

Annika Grundberg och Malin Aulin

Revisorer 2021 är:
Åsa Norberg och Carina Börjesson